Bạc Đạn Tín An SKF

Bạc đạn Asahi F211

Mã sản phẩm: Asahi F211

– Đường kính trong (d): –
– Đường: kính ngoài (D): 162mm
– Độ dày vòng bi (B): 47.5mm

Giá: Liên hệ

Thông số kỹ thuật

Sản phẩm liên quan

Bạc đạn Asahi UKFL210

– Đường kính trong (d):
– Đường: kính ngoài (D):
– Độ dày vòng bi (B):

Bạc đạn Asahi UCP209

– Đường kính trong (d): 45mm
– Đường: kính ngoài (D): 49.2mm
– Độ dày vòng bi (B): 192mm

Bạc đạn Asahi UCP208

– Đường kính trong (d): 40mm
– Đường: kính ngoài (D): 184mm
– Độ dày vòng bi (B): 98mm

Nhà cung cấp